Угода користувача

Зміст сторінки:

Оферта на надання послуг з виготовлення дублікатів державних реєстраційних знаків компанією «Автономера»

У цій Оферті містяться умови укладення Договору надання послуг з виготовлення дублікатів державних реєстраційних знаків транспортних засобів (далі – «Дублікат номерного знака») на заміну втрачених, викрадених або тих, що прийшли в поганий стан державних реєстраційних знаків транспортних засобів (далі – «номерних знаків»), що є невід’ємною частиною цієї Оферти.

Здійснення зазначених у цій Оферті дій є підтвердженням згоди фізичної особи укласти Договір надання послуг на умовах, в порядку і обсязі, викладених в цій Оферті.

Ця Оферта є адресованою фізичним особам офіційною публічною пропозицією компанії «Автономера» укласти Договір надання послуг відповідно до законодавства України. Договір надання послуг вважається укладеним і набуває чинності з моменту вчинення фізичною особою дій, передбачених у цій Оферті і що означають беззастережне прийняття фізичною особи всіх умов цієї Оферти без будь-яких винятків або обмежень на умовах приєднання.

Ця Оферта – публічна пропозиція Виконавця, адресована:

 • фізичній особі, яка є власником транспортного засобу, що звернулася за виготовленням Дублікату номерного знака;
 • юридичній людині, що є власником транспортного засобів, яка звернулась за виробництвом Дубліката номерного знака.

Ця Оферта та додатки до неї є офіційними документами Виконавця. Діюча версія Оферти розміщена на веб-сайті Виконавця: https://nomera.blog-avto.com/uk/ugoda-korystuvacha.

Терміни та визначення:

Сторони Договору надання послуг (Сторони) – Замовник і Виконавець.

Послуги – послуги, що надаються Виконавцем Клієнту в рамках цієї Оферти, що полягають у виготовленні дублікатів номерних знаків.

Замовник – фізична особа або юридична особа, яка вчинила конклюдентні дії, спрямовані на укладення Договору про надання послуг за допомогою акцепту умов цієї Оферти в порядку, передбаченому цією Офертою.

Виконавець – Компанія «Автономера», що надає Клієнту Послуги.

Акцепт – оплата Замовником Послуг Виконавця, що є підтвердженням повного і беззастережного прийняття Замовником умов цієї Оферти.

Веб-сайт Виконавця – офіційний web-сайт Виконавця, розміщений в мережі Internet за електронною адресою https://nomera.blog-avto.com/.

Замовлення – вибір Замовником позиції зі переліку Послуг, що надаються Виконавцем, шляхом оформлення заявки на Заказовлення на web-сайті останнього.

 1. Предмет договору

  1.1. Предметом договору, що укладається Замовником шляхом приєднання до цієї Оферти через вчинення конклюдентних дій, передбачених цією Офертою, є надання Виконавцем Замовнику Послуг на умовах Договору надання послуг.

  1.2. Виконавця зобов’язується надати Замовнику Послуги відповідно до Замовлення, оформленого Замовником на web-сайті Виконувача, а Замовник зобов’язається оплатити ці Послугі в порядку, передбаченому цим Договором.

 • 2. Порядок оформлення заявки на замовлення

  2.1. Замовник знайомиться з текстом цієї Оферти і, у разі незгоди з будь-яким її пунктом, відмовляється від пропонованих Виконавцем Послуг.

  2.2. Заявка на Замовлення оформляється Замовником на web-сайті Виконавця.

  2.3.2 Історія При оформленні заявки на Замовлення на web-сайті Виконавця Замовник зобов’язується надати наступну інформацію:

 • Ф. І. О

 • паспортні дані;

 • Реквізити свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;

 • номер контактного телефону;

 • номер і серія номерних знаків, натомість якого буде виготовлятися дублікат номера.

  2.5 Оплата Послуг Виконавця є Акцептом, що вважається рівнозначним укладенню Договору надання послуг на умовах, викладених у цій Оферті. З моменту здійснення Акцепту Замовник вважається ознайомився і погодився з текстом цієї Оферти і відповідно до законодавства України вважається вступившим з Виконавцем у договірні відносини.

  2.6 Дані, внесені Замовником у форму заявки на Замовлення, є для Виконавця обов’язковими і не підлягають зміні.

  2.7. Виконавець має право за згодою Замовника внести зміни до заявки на Замовлення.

  2.8 Виконавець зобов’язується не розголошувати дані Замовника, вказані ним при оформленні заявки на Замовлення на web-сайті Виконавця, особам, які не мають відношення до виконання Замовлення.

  2.9 Прийняте Виконавцем Замовлення підлягає виконанню в порядку і строки, передбачені цим Договором надання послуг.

  2.10 Виконавець не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої Замовником при оформленні заявки на Замовлення.

  2.11 Замовник несе відповідальність за зміст і достовірність інформації, наданої ним при оформленні заявки на Замовлення.

  2.12 Замовник погоджується з тим, що Акцепт є достатньою формою згоди на обробку своїх персональних даних відповідно до законодавства України. Зазначена форма згоди дозволяє підтвердити факт отримання згоди Замовника, при цьому письмова форма або інші докази для додаткового підтвердження Замовником вільного волевиявлення Виконавцеві не потрібні. Акцепт підтверджує, що згода Клієнта є конкретною, інформованою і свідомою.

 1. Термін надання послуг.

  3.1. Виконавець підтверджує прийняття Замовлення не пізніше першого робочого дня, наступного за днем оформлення заявки Замовником, а також повідомляє про дату закінчення надання Послуг, здійснюючи дзвінок на номер контактного телефону, зазначеного Замовником при оформленні заявки на Замовлення;

  3.2. Виконавець зобов’язується надати Замовнику виконане Замовлення в повному обсязі не пізніше заявленої дати закінчення надання Послуг.

  3.3 Початком надання Послуг є день, коли Виконавець підтвердив Замовнику факт прийняття Замовлення до виконання відповідно до п.3.1. цього Договору надання послуг.

  3.4 Термін надання Послуг становить не більше 2 (Двох) робочих днів з моменту початку надання Послуг у разі, якщо інший термін не встановлений Сторонами додатково, і включає термін доставки Замовлення.

  3.5 У разі внесення Виконавцем за згодою Замовника змін до заявки на Замовлення, у тому числі зміни строку надання Послуг на прохання Замовниками при оформленні заявки, Виконавець зобов’язується здійснити дзвінок на номер контактного телефону Замовника, дізнатися адресу електронної пошти Замовника та надіслати лист з відповідною інформацією. У разі незгоди з даними заявки на Замовлення, Замовник зобов’язується направити на адресу електронної пошти Виконавця (1andrey.vin.ua@gmail.com) свої заперечення не пізніше першого календарного дня, наступного за днем направлення Виконавцем електронного листа відповідно до цього пункту. Якщо в зазначені терміни ніяких заперечень від Замовника не надійде, Виконавець вважатиме, що Замовник підтвердив свою згоду з даними заявки на Замовлення, і приступить до виконання Замовлення.

  3.6 Для досягнення мети відповідно до предмета цього Договору надання послуг, а також для виконання своїх обов’язків за цим Договором або їх частини Виконавця має право залучати третіх осіб.

 1. Оплата послуг виконавця.

  4.1. Оплата послуг Виконавця проводиться Замовником в момент оформлення заявки на Замовлення на web-сайті Виконавця шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця способами, запропонованими Замовнику на Web-сайті Виконавця, або оплатою готівкою в офісі компанії.

  4.2. Вартість Послуг Виконавця, в тому числі вартість доставки Замовлення, зазначена на web-сайті Виконавця з урахуванням ПДВ – 20%.

  4.3 Вартість Послуг Виконавця, зазначена на web-сайті, може бути змінена Виконавця в односторонньому порядку без повідомлення Замовника.

  4.4. Обов’язок Замовника щодо оплати Послуг Виконавця вважається виконаним з моменту зарахування грошових коштів у оплату Замовлення на розрахунковий рахунок Виконавця.

  4.5 Витрати Виконавця з доставки Замовлення за адресою, вказаною Замовником при оформленні Замови, обчислюється залежно від території доставки.

 1. Доставка замовлення.

  5.1. Територія доставки Замовлення обмежена межами території України.

  5.2. Виконавець докладе всіх зусиль для дотримання мінімальних термінів доставки Замовлення.

  5.3 Покупець отримує Товар за допомогою доставки, або отримує його особисто. Порядок оплати та отримання зазначено на відповідній сторінці сайту https://nomera.blog-avto.com/dostavka-i-oplata.

  5.4 При доставці Товарів в інші міста України, що виконується іншими Службами доставки (далі Компаніями-перевізниками) Покупець у повному обсязі і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів цими компаніями- перевізниками.

  5.5 Факт отримання Товару і відсутність претензій до якості Товару, що доставляється Компаніями-перевізниками, Покупець підтверджує власним підписом в товаро-транспортній накладній, декларації Компанії- перевізника, або в витратній накладній при отриманні Товару. Зі свого боку, Продавець гарантує відвантаження Товару Компанії-перевізнику в кількості, вказаному і оплаченому Покупцем, в комплектності відповідно до специфікації цього Товару і в належному (робочому) стані і якості.

  5.6 Замовник зобов’язується беззастережно прийняти виконаний відповідно до заявки Замовлення. У разі відмови Клієнта від отримання Замовлення, повністю відповідного даним заявки, зобов’язання Виконавця перед Замовником вважаються виконаними, грошові кошти, сплачені Клієнтом за Послуги Виконавця, в тому числі за доставку Замовлення, не повертаються.

  5.7 Послуги Виконавця вважаються наданими з моменту передачі виконаного Замовлення Замовнику відповідно до п.п. 5.3-5.5 цього Договору надання послуг.

  5.8 Доставка здійснюється одноразово. У разі, якщо з вини Замовника неможливо було здійснити доставку виконаного Замовлення в терміни, заздалегідь узгоджені Сторонами, отримання Замовлення здійснюється Замовником самостійно шляхом самовивозу. При цьому претензії, пов’язані з терміном надання Послуг і поверненням грошових коштів, сплачених Замовником за доставку Замовлення, Виконавцем не приймаються.

 1. Авторські права.

  6.1. Вся текстова інформація та графічні зображення, розміщені на веб-сайті Виконавця, є його власністю.

  6.2. Повне або часткове копіювання, модифікація, компіляція, переклад, цифрове перетворення та інші дії з матеріалами веб-сайту Виконавця без його згоди заборонені.

  6.3 Повне або часткове використання матеріалів веб-сайту Виконавця можливе виключно з дозволу адміністрації web-сайта.

 1. Права, обов’язки та відповідальність сторін.

  7.1. Виконавець не несе відповідальності за неналежне використання Замовлення Замовником.

  7.2. Замовник має право відмовитися від виконання цього Договору надання послуг за умови оплати Виконавцеві фактично понесених ним витрат.

  7.3 З метою контролю якості надання Послуг, Виконавець має право на здійснення запису телефонних розмов з Замовником.

  7.4 Відповідно до законодавства України Виконавець зобов’язується: запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, наданої Замовником відповідно до п.2.5. цього Договору надання послуг, та (або) передачу її особам, які не мають безпосереднього відношення до надання Послуг; своєчасно виявляти та припиняти такі факти.

 1. Інші умови.

  8.1. До відносин, що виникли між Виконавцем та Замовником відповідно до цього Договору надання послуг, застосовуються норми права законодавства України.

  8.2 У разі виникнення питань і претензій з боку Клієнта, він повинен звернутися до Виконавця за номером контактного телефону, зазначеного на web-сайті Виконавця, або через форму зворотного зв’язку, розміщену там же. Вся отримана інформація обробляється в найкоротші терміни.

  8.3 Сторони вживають всіх заходів для вирішення спорів і розбіжностей, що виникають в процесі виконання цього Договору надання послуг або у зв’язку з ним, шляхом переговорів. У разі якщо виниклі розбіжності не можуть бути врегульовані Сторонами шляхом переговорів, спір підлягає вирішенню в судовому органі відповідно до чинного законодавства України.

  8.4 Визнання судом недійсним будь-якого пункту цього Договору не тягне за собою недійсність інших його положень.

Автор статті: andrey.vin.ua 

Оставьте пожалуйста номер телефона и наши менеджеры обязательно свяжутся с вами как можно скорее

  Ваш телефон

  ×
  Будь ласка, залиште номер телефону і наші менеджери обов'язково зв'яжуться з вами якомога швидше

   Ваш телефон

   ×
   Scroll to Top